Παράταση στην πληρωμή των φόρων 2022

Το Κ.Σ. Μάμμαρι ανακοινώνει ότι έχει δοθεί παράταση στην πληρωμή των κοινοτικών φόρων μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022.

Share to