Κοινοτικό Ιατρείο

Οι επισκέψεις πλέον στο Κοινοτικό Ιατρείο γίνονται κατόπι ραντεβού. Τηλ.22834744