Επικοινωνία

Μιχαήλ Καραολή 18 , 2679 Μάμμαρι

Tηλ: +(357) 99650263

Φαξ: +(357) 22832713 – 22835264

Email: info@mammari.com.cy

Website: http://www.mammari.com.cy

Facebook.com/ksmammari

Twitter.com/mammaricy

instagram.com/mammari_com

Share to