Αιμοδοσία Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Αιμοδοσία την Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Ώρα 7.00μμ – 9.00μμ

Σωματείο ΡΟΤΣΙΔΗΣ

Εις μνήμη των Ηρώων της Κοινότητας

Σ.Ροτσίδη , Φ.Μιχαήλ, Α.Γεωργίου, Δ.Πύρκα και Χρ. Ανδρέου.

Share to