Μουσική Βραδιά 1980

  Μουσική βραδιά στην πλατεία του χωρίου και παρουσία των UN αρχές της δεκαετίας του 1980