ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε οτι η πληρωμή της υδατοπρομήθειας μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά με δύο τρόπους: Α) Όσοι είναι πελάτες στην Ελληνική Τράπεζα, μπορούν να πληρώσουν την υδατοπρομήθειά τους στον λογαριασμό 102-10-G47027-02 του … Read More